Wekelijks vinden meer dan 2500 mensen de beste rente bij Rentetotaal

Voor de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

en de beste

Lening

leningrente

 

of de hoogste

Spaarrekening

spaarrente

 

AOW franchise

In alle pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, omdat de AOW voor dit deel voorziet in pensioeninkomen. Dit bedrag noemt men AOW-franchise. De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van de AOW-uitkeringen of van het wettelijk minimumloon. De minimale franchise bedraagt 10/7 maal de AOW-uitkering voor ongehuwden.