Wekelijks vinden meer dan 2500 mensen de beste rente bij Rentetotaal

Voor de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

en de beste

Lening

leningrente

 

of de hoogste

Spaarrekening

spaarrente

 

Bankgarantie

Een bankgarantie is een garantiestelling van een bank of andere hypotheekverstrekker, een bedrag te zullen voldoen als de koper, nadat het koopcontract al gesloten is, zijn verplichtingen niet nakomt. De bankgarantie komt vaak voor als plaatsvervanger van de waarborgsom. De bank of hypotheekverstrekker die de bankgarantie verleende zal, indien dat van toepassing is, dit bedrag weer terugvorderen van de partij waarvoor de geldverstrekker uiteindelijk borg stond.