Wekelijks vinden meer dan 2500 mensen de beste rente bij Rentetotaal

Voor de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

en de beste

Lening

leningrente

 

of de hoogste

Spaarrekening

spaarrente

 

Contante waarde van het renteverschil

Over contante waarde van het renteverschil wordt vaak gesproken als een lopende hypotheek of lening geheel of gedeeltelijk wordt afgelost of beëindigd. Als op het moment van de vervroegde aflossing de overeengekomen rente hoger is dan de op dat moment geldende rente voor soortgelijke leningen kan de geldgever een fictief renteverlies lijden. Indien de gehele of gedeeltelijke aflossing hoger is dan de vergoedingsvrije aflossing dan moet daar een vergoeding voor betaald worden. Om deze vergoeding te berekenen wordt meestal de contante waarde van het renteverschil tussen de actuele rente en de afgesproken leningrente of hypotheekrente tot het einde van de rentevaste periode gerekend.