Wekelijks vinden meer dan 2500 mensen de beste rente bij Rentetotaal

Voor de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

en de beste

Lening

leningrente

 

of de hoogste

Spaarrekening

spaarrente

 

Financieel toetsingskader

Het financieel toetsingskader, afgekort als FTK, is een methode waarmee De Nederlandsche Bank de financiƫle opzet en toestand van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars controleert. De voorschriften van het financieel toetsingskader zijn vastgelegd in de Pensioenwet die per 1 januari 2007 van kracht is. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars worden dan ook geacht aan het financieel toetsingskader te voldoen.