Wekelijks vinden meer dan 2500 mensen de beste rente bij Rentetotaal

Voor de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

en de beste

Lening

leningrente

 

of de hoogste

Spaarrekening

spaarrente

 

Marktwaarde

De marktwaarde van een woning is van belang om de hoogte van uw maximale hypotheek te kunnen bepalen. Hoewel hypotheekverstrekkers voor de berekening van de marktwaarde verschillende formules kunnen gebruiken wordt de onderstaande bepaling wordt de vaststelling van de marktwaarde door veel hypotheekverstrekkers. De bepaling van de marktwaarde verschilt tussen nieuwbouw en bestaande woningen. Voor bestaande woningen is de marktwaarde vaak gelijk aan de aankoopprijs. Voor nieuwbouw is de marktwaarde een optelsom van een aantal factoren zoals:
- de koop aanneemsom
- de bouwrente
- de rente tijdens de bouw
- afkoopsom van de erfpacht
- meerwerk (indien van toepassing)
- aansluiting op openbare nutsvoorzieningen.
Bij het oversluiten van uw hypotheek of een hypotheekverhoging kan nog een andere waarde gebruikt worden als uitgangspunt voor de bepaling van de marktwaarde namelijk de getaxeerde marktwaarde of WOZ waarde.