Wekelijks vinden meer dan 2500 mensen de beste rente bij Rentetotaal

Voor de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

en de beste

Lening

leningrente

 

of de hoogste

Spaarrekening

spaarrente

 

Transportakte

De transportakte, ook wel de akte van levering genoemd, regelt de overdracht van de woning. De transportakte wordt opgemaakt en getekend bij de notaris. Aan het opstellen van de transportakte en het inschrijven van de akte in het openbare register zijn kosten verbonden.