Disclaimer

Hoewel we veel aandacht hebben besteed aan het samenstellen van deze website (Rente Totaal .nl), kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist, volledig en/of in een specifieke situatie van toepassing is.
De informatie over financiële producten of verzekeringen die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat. Rente Totaal bemiddelt niet in financiële producten. De activiteiten van Rente Totaal .nl zijn dan ook niet aan te merken als het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in financiële producten, zoals in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt bedoeld.

De informatie op deze website waaronder nieuwsartikelen, rentetarieven, resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies.

De verschillende rente tarieven zijn continu in ontwikkeling en wij trachten onze tarieven dan ook actueel en correct te houden om op deze wijze zo goed mogelijk aan uw verwachting te kunnen voldoen. Onze rente overzichten zijn samengesteld door de verschillende aanbieders en banken met elkaar te vergelijken. Alhoewel wij onze bronnen als betrouwbaar bestempelen en wij de rente informatie bij de aanbieders zelf ophalen kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist, volledig en/of in een specifieke situatie van toepassing is.

U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, en de maker(s) aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Het is raadzaam om altijd advies in te winnen bij verschillende deskundigen voordat u een belangrijke financiële beslissing neemt!

Door gebruik te maken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en daar mee in te stemmen.

Vindt de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

Voor de beste

Lening

leningrente

 

Met de hoogste

Spaarrekening

spaarrente