Maandelijks vinden meer dan 10000 mensen de beste rente bij Rentetotaal

Energiebesparende leningen

Energiebesparende leningen

Er zijn steeds meer consumenten en bedrijven die kiezen voor zogenaamde duurzame of energiebesparende leningen. De rente die over deze leningen betaald moet worden is inmiddels zo laag dat het afsluiten van een lening voor energiebesparende maatregelen aan de woning vaak nog voordeliger is dan om deze duurzame investeringen te financieren met uw spaargeld.
De drie populairste leningen voor duurzame investeringen zijn de duurzaamheidslening, de stimuleringslening en de landelijke beschikbare energiebespaarlening.
De duurzaamheidslening is bedoeld om energiebesparende maatregelen voor de eigen woning mee te financieren. De rente bedraagt gemiddeld 0,5% bij leningen tot 7.500 euro en 0,7% voor leningen tot 25.000 euro. Daarnaast betaalt u eenmalig 2 procent afsluitkosten over de totale leensom, maar deze kosten kunnen in de lening meegefinancierd worden. De duurzaamheidslening kan in veel, maar lang niet alle gemeenten in Nederland worden aangevraagd. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.
De stimuleringslening voor energiebesparing en woningverbetering is een soort gelijke lening als de duurzaamheidslening. Deze lening wordt echter door een beperkt aantal gemeentes in Nederland verstrekt. De voorwaarden verschillen, maar meestal komen woningen met een WOZ waarde tot maximaal 170.000 euro en/of bouwjaar tot 1970 hiervoor in aanmerking. De looptijd van deze lening bedraagt vaak 20 jaar en de rente ligt rond de 1%. Ook voor deze lening geldt dat de voorwaarden per gemeente kunnen verschillen. Wie echter niet in een gemeente woont waar de voorgaande twee voordelige leningen worden verstrekt kan mogelijk nog gebruik maken van de landelijke verstrekte energiebespaarlening. Deze lening is ook bedoeld voor energiebesparende investeringen aan de woning en kan afgesloten worden voor investeringen tot 25000 euro. De rente die over deze lening moet worden betaald ligt (maart2015) tussen de 2,9% en 3,3% en is aftrekbaar van de belasting.
Voor alle drie de genoemde leningen geldt dat deze een aflosverplichting kennen en dat zij recht geven op renteaftrek. Hierdoor valt de netto rente nog lager uit. De leningaanvraag loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Zij toetsen of het afsluiten van de lening verantwoord is.
Doordat de rente dat u over deze leningen betaalt momenteel erg laag is en de betaalde rente vaak ook nog aftrekbaar is van de belasting, kan het afsluiten van een lening in deze gevalleen voordeliger zijn dan het gebruiken van spaargeld. Wanneer u precies wilt weten wat voor u het voordeligst is raden wij u aan om contact op te nemen met een financieel adviseur. Deze kan exact voor u doorrekenen wat per situatie voordeliger is.

(11 maart 2015)

Vind de laagste

Hypotheek

hypotheekrente

 

Voor de beste

Lening

leningrente

 

Met de hoogste

Spaarrekening

spaarrente